Personvernerklæring

 

Personvern er viktig både for våre kunder og for oss i Norsk Telemedisin. Vi er opptatt av å beskytte og respektere ditt personvern, og all vår innsamling og bruk av eventuelle personopplysninger er underlagt norsk personvernlovgivning.

Det inngås en Databehandlingsavtale mellom behandlingsansvarlige (kunde) og databehandler (Norsk Telemedisin). Avtalens hensikt er å regulere rettigheter og plikter etter Lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger av forskrifter av 15. desember 2000 nr. 1265. Avtalen skal sikre at personopplysninger om de registrerte ikke brukes urettmessig eller kommer uberettigede i hende.

Databehandlingsansvar
Norsk Telemedisin, ved daglig leder, er databehandlingsansvarlig for eventuelle personopplysninger som skulle komme Norsk Telemedisin i hende. 

Formål med behandling av data
Norsk Telemedisin benytter seg av et kunderegister og utstyrsregister for å kunne utføre vedlikehold og oppdatering av teknisk utstyr. Norsk Telemedisin kan i forbindelse med teknisk service få tilgang til pasientdata.

Rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger
Grunnlaget for å behandle personopplysninger er å oppfylle en avtalerettslig forpliktelse overfor kunder, eller for å utføre tjenester etter kundens ønske.

Hvilke personopplysninger behandles?
Personopplysninger og helseopplysninger som skulle komme Norsk Telemedisin i hende, håndteres i overensstemmelse med «Lov om behandling av personopplysninger». Alle helseopplysninger behandles i et lukket datasystem, hvor sikkerhet og adgangskontroll er bygget inn.

Frivillig
Kunden har ansvar for å innhente samtykke fra pasient/bruker, eventuelt vedtak fra Fylkeslege eller lignende, hvor samtykke ikke kan innhentes.

Utlevering og sikring av opplysninger
Norsk Telemedisin har underskrevet taushetserklæringer, og personopplysninger som måtte komme Norsk Telemedisin i hende gis ikke videre. Norsk Telemedisin oppbevarer ikke pasientopplysninger, men kan innhente administrative opplysninger om brukerens bruk av systemene.

Arkivering, retting og sletting
Etter avsluttet kundeforhold vil Norsk Telemedisin slette alle data, med unntak av situasjoner hvor det er nødvendig å beholde data for å oppfylle avtalerettslige forpliktelser.

Innsynsrett
Hver kunde har rett til å be om oversikt over all informasjon Norsk Telemedisin har om kunden, inkludert en logg over hvilken aktivitet som finnes hos hver enkelt pasient. En pasient har rett til å be om det samme.

Hvem som helst kan ta kontakt med Norsk Telemedisin og få informasjon om hvordan selskapet generelt behandler pasientopplysninger.