Norsk Telemedisin AS har utviklet løsninger og produkter under navnet Omsyn. Løsningene inkluderer blant annet Omsyn Heim.

Omsyn Heim er smart og trygg velferdsteknologi som gjør kommunale og statlige helseforetak i stand til å følge opp brukere og pasienter på en mer effektiv måte.

I de fleste norske kommuner finnes det syke og eldre som er for friske til å være innlagt på sykehus, men som likevel trenger tettere oppfølging enn hva for eksempel hjemmesykepleien har kapasitet til.

Samtidig gjør hjemmesykepleieren flere enklere oppgaver som brukeren i mange tilfeller kan gjøre selv med den riktige teknologiske assistansen. Dette frigjør kapasitet som kan brukes på mer pleietrengende pasienter.

 
 

Økt kvalitet

Ved hjelp av beslutningsstøtte og kompetanseoverføring mellom helsepersonell blir kvaliteten på oppfølging av eldre og syke bedre.

 
offset_587777.jpg

Sette varsling via SMS

For å kunne sette varsling hensiktsmessig er det viktig å få en oversikt over brukerens data. 

Ved å overvåke brukerens puls og respirasjon over en periode vil en se hva som er normalt for han/henne. 

Du følger brukeren over en periode når han/hun har det bra, alarmgrensene skal da ta utgangspunkt i hva som er vanlig for pasienten.

 

Pulsgraf

Respirasjonsgraf

 

I bildene over vises målinger av puls og respirasjon over en kort periode. Dette er eksempler tatt ifra www.vaktrom.no.

Den kraftige linjen viser snittet av verdiene til en hver tid. De loddrette strekene viser maksimale og minimale verdier. 

Dette viser hvor varierende en puls og respirasjon kan være, selv om brukeren ser tilsynelatende rolig ut. 

I dette tilfellet ville det vært naturlig å settes varslingsgrensene slik:  

Puls: 110-60 

Respirasjon: 20-5 

NB! Et varsel vil ikke utløses etter kun èn registrering under eller over det en har satt som varslingsgrense. 

Systemet sjekker flere ganger om dette stemmer før varsel utløses.

Aktivere varsel

·      Gå inn på Pasienter på administrasjonsmenyen

·      Velg hvilke pasient du ønsker å sette varsel for

·      Scroll helt ned på pasientsiden, du vil da få frem bildet som vist nedenfor

Her har en mulighet til å sette 3 typer varslinger:

 

Tom seng varslinger settes i den perioden pasienten skal være i sengen. Pasienten kan også der dette er mulig bestemme når han ønsker å bli observert. Det vanligste er på nattestid. 

Dersom dette er en bruker som selv går på toalettet nattestid og bruker litt tid på dette, vil det være hensiktsmessig å sette «send varsling»-tiden opp med noen minutter. 

TomSengVarsel.png

1. Sett klokkeslett for når pasienten er i seng

2. Sett klokkeslett for når pasienten står opp

3. Sett antall minutter det tillates at pasienten er utav sengen før det utløses et varsel

4. Legg inn telefonnummer varsel skal sendes til

5. (Valgfri) Legg til ytterligere telefonnummer som varsel skal sendes til

6. Velg “SETT VARSEL”

 

Unormal puls varslinger

VaktromPulsvarsling.png

1. Sett klokkeslett for når pasienten er i seng

2. Sett klokkeslett for når pasienten står opp

3. Sett minimumsverdien på tillat puls

4. Sett maksimumsverdien på tillat puls

5. Legg inn telefonnummer varsel skal sendes til

6. (Valgfri) Legg til ytterligere telefonnummer som varsel skal sendes til

7. Velg “SETT VARSEL”

 

Unormal respirasjonsfrekvens varslinger

VaktromRespirasjonsvarsling.png

1. Sett klokkeslett for når pasienten er i seng

2. Sett klokkeslett for når pasienten står opp

3. Sett minimumsverdien på tillat respirasjonsfrekvens

4. Sett maksimumsverdien på tillat respirasjonsfrekvens

5. Legg inn telefonnummer varsel skal sendes til

6. (Valgfri) Legg til ytterligere telefonnummer som varsel skal sendes til

7. Velg “SETT VARSEL”

 
 

Smart bruk av tid

Ved hjelp av Omsyn-løsninger kan man redusere behov for fysisk oppmøte hos pasienter og brukere som ikke trenger eller ønsker det, samt øke tilstedeværelsen hos de som har behov for tettere oppfølging.

 
shutterstock_82341865.jpg

Gevinst

 

 “Farsund, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Meråker har alle sett god effekt av digitalt tilsyn og kan vise til unngått oppbemanning eller reduksjon i antall stillinger på natt […]”.

(Farsund-; Grimstad-; Risør-; Tvedestrand- og Meråker kommune, 2016 - Gevinstrealiseringsrapport fra Helsedirektoratet)

“Grimstad kommune har estimert at en mindre nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk og en unngått kostnad på 1 370 000 kroner per år”.

(Grimstad kommune, 2016 - Gevinstrealiseringsrapport fra Helsedirektoratet). 

 
 
 

Trygghet for alle

Løsningenen fra Omsyn gir god oversikt over vitale målinger, og vil varsle dersom unormale hendelser måtte oppstå. Dette i kombinasjon med det digitale tilsynet bidrar til økt trygghet for både pasient og pårørende.

 
shutterstock_556997860.jpg

Giske kommune har inngått avtale med Norsk Telemedisin AS om å levere Omsyn Heim til mange av kommunens pasienter. Her er en kort presentasjon av de ulike velferdsteknologiske løsningene Giske kommune har pr dags dato.