Norsk Telemedisin AS har utviklet løsninger og produkter under navnet Omsyn. Løsningene inkluderer blant annet Omsyn Heim.

Omsyn Heim er smart og trygg velferdsteknologi som gjør kommunale og statlige helseforetak i stand til å følge opp brukere og pasienter på en mer effektiv måte.

I de fleste norske kommuner finnes det syke og eldre som er for friske til å være innlagt på sykehus, men som likevel trenger tettere oppfølging enn hva for eksempel hjemmesykepleien har kapasitet til.

Samtidig gjør hjemmesykepleieren flere enklere oppgaver som brukeren i mange tilfeller kan gjøre selv med den riktige teknologiske assistansen. Dette frigjør kapasitet som kan brukes på mer pleietrengende pasienter.

 
 

Økt kvalitet

Ved hjelp av beslutningsstøtte og kompetanseoverføring mellom helsepersonell blir kvaliteten på oppfølging av eldre og syke bedre.

 
offset_587777.jpg
 

Gevinst 

“Grimstad kommune har estimert at en mindre nattevakt tilsvarer 1,8 årsverk og en unngått kostnad på 1 370 000 kroner per år”.

(Grimstad kommune, 2016 - Gevinstrealiseringsrapport fra Helsedirektoratet). 

 
 

Smart bruk av tid

Ved hjelp av Omsyn-løsninger kan man redusere behov for fysisk oppmøte hos pasienter og brukere som ikke trenger eller ønsker det, samt øke tilstedeværelsen hos de som har behov for tettere oppfølging.

 
shutterstock_82341865.jpg

Gevinst

 

 “Farsund, Grimstad, Risør, Tvedestrand og Meråker har alle sett god effekt av digitalt tilsyn og kan vise til unngått oppbemanning eller reduksjon i antall stillinger på natt […]”.

(Farsund-; Grimstad-; Risør-; Tvedestrand- og Meråker kommune, 2016 - Gevinstrealiseringsrapport fra Helsedirektoratet)

 
 

Trygghet for alle

Løsningenen fra Omsyn gir god oversikt over vitale målinger, og vil varsle dersom unormale hendelser måtte oppstå. Dette i kombinasjon med det digitale tilsynet bidrar til økt trygghet for både pasient og pårørende.

 
shutterstock_556997860.jpg

Giske kommune har inngått avtale med Norsk Telemedisin AS om å levere Omsyn Heim til mange av kommunens pasienter. Her er en kort presentasjon av de ulike velferdsteknologiske løsningene Giske kommune har pr dags dato.