Spør oss gjerne hvis du trenger mer informasjon

 
 
shutterstock_556997860.jpg
 

Kontakt oss

 

Besøksadresse:

Omsyn
Strandkaien 61, skur 6
4005 Stavanger

Postadresse:

Norsk Telemedisin AS
Postboks 365
4002 Stavanger

 

Våre største kunder er kommunale og private helseinstitusjoner, men vi leverer også til privatpersoner der pårørende og pasienter har behov for ekstra trygghet.

Ønsker du et uforpliktende tilbud på våre løsninger, eller trenger du mer informasjon? Ta kontakt.

 
Navn *
Navn
 
 

Ansatte

 
portr-62.jpg
 

Dr. Vidar Arnulf
Daglig leder og medisinsk ansvarlig

Grunnlegger av Norges ledende helseforsikringsselskap, Vertikal Helseassistanse AS og grunnlegger og medisinsk direktør i Alivia Swiss Health Management AG. Vidar har tidligere vært sjefslege og administrerende direktør i Norsk Luftambulanse, seksjonsoverlege og ass. direktør ved Sykehuset Østfold og seniorrådgiver i Helsetilsynet og Rikstrygdeverket. Dr. Arnulf er spesialist innen anestesi.

 
portr-135.jpg
 

Eli Hagen Bang
Leder operativ avdeling

Eli har 18 års erfaring som intensivsykepleier. Hun har arbeidet i skjæringspunktet mellom medisinsk teknisk utstyr og «bedside» kontakt med pasienter. Hun har bred administrativ erfaring, samt innsikt i medisinskteknisk utstyr. Ikke minst har hun klinisk erfaring med syke som trenger tilsyn ved bruk av sensorer og annet medisinskteknisk overvåkingsutstyr.

 
portr-118.jpg
 

Kristian Pettersen
Leder teknisk avdeling/webansvarlig

Kristian ble utdannet sykepleier i 2007, og har blant annet jobbet som ansvarssykepleier for Stavanger kommune. Han har erfaring fra apotekbransjen med fokus på sykepleieartikler og medisinsk teknisk utstyr, og har ellers administrativ erfaring fra rekrutteringsbransjen og helseforsikring. I tillegg jobber han med barn og ungdom med fysisk funksjonsnedsettelse.

 
portr-43.jpg
 

Ali Sabil
Leder forsknings- og utviklingsavdelingen

Ali er ingeniør med mastergrad fra INSA (Institut National Des Sciences Appliquées) i Lyon, Frankrike, med spesialisering innen Computer Science. Han har arbeidet i Tandberg Telecom, Cisco, etablert musikkdistribusjonsselskapet Soundrop og ledet Kopera Norge. Ali og hans selskap Kopera har arbeidet for Norsk Telemedisin AS siden 2016.

 
 
 

Jack Lockert
Salg og Marked

Jack er utdannet Paramedic og HMS-/verneingeniør. Med sine 23 år innen akuttmedisin har han bred erfaring med pasientbehandling. Han har derfor klinisk erfaring med pasienter som trenger tilsyn ved bruk av sensorer og annet medisinsk utstyr. Jack har i tillegg god erfaring med salg av medisinteknisk utstyr.

 

Ledig stilling

 

Det er pr nå ingen ledige stillinger i Omsyn.